Flashdrivemall.com มีนโยบายเก็บข้อมูลการติดต่อของท่านเช่น บริษัท ชื่อ นามสกุล อีเมล หมายเลขโทรศัพท์ ID Line ไว้เป็นความลับ ไม่มีการเผยแพร่ไปให้บุคคลอื่นโดยเด็ดขาดและไม่มีการเปิดเผยข้อมูลการสั่งซื้อของท่านจนกว่าลูกค้าจะแจกจ่ายสินค้าจนหมดหรือจบกิจกรรม ทั้งนี้บริษัทอาจนำภาพถ่าย Flash Drive ที่เคยผลิตให้กับบริษัทของท่านมาแสดงเป็นตัวอย่างภาพในเว็บไซต์ และหากท่านไม่ต้องการให้นำภาพถ่ายขึ้นแสดงบนเว็บไซต์โปรดแจ้งที่พนักงานขาย

Flashdrivemall.com