แฟลชไดรฟ์ไม้

แฟลชไดรฟ์ไม้สื่อถึงความใกล้ชิดกับธรรมชาติผลิตจากไม้ที่ปลูกเพื่อการค้า ลดโลกร้อนด้วยกรรมวิธีการผลิตที่เรียบง่ายไม่ได้ผลิตจากโรงงานอุตสาหกรรมใช้งานได้ทนทาน สามารถเลเซอร์โลโก้ฉลุลงไปในเนื้อไม้แทนการใช้สีในการสกรีน

Grid View:

VW-0006

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0010

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0012

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0014

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0018

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0022

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0027

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0029

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0035

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0036

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0037

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0038

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0039

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0040

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

VW-0041

Available capacities:128MB, 256MB, 512MB, 1GB, 2GB,4GB, 8GB, 16GBHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage Speeds at: Writing: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecCompatible with USB 1.1No external power requiredDrivers only required for Windows 95/98. Furnished on request.LED Indicator light flash when data is ..

Showing 1 to 15 of 15 (1 Pages)