แฟลชไดรฟ์ ABS

ผลิตจากพลาสติก ABS คุณภาพดี สามารถสั่งผลิตสีได้หลากหลายตามต้องการ ดูดี น้ำหนักเบา ราคาประหยัด มีหลากหลายรูปแบบให้เลือก ทำโลโก้ด้วยการสกรีนสีสูงสุดถึง 7 สี

Grid View:

ESU-U09

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0005

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0018

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0023

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0027

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0034

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0037

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0053

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0066

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABSColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95PowerUSB po..

VA-0089

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABSColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95PowerUSB po..

VA-0090

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABSColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95PowerUSB po..

VA-5802

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

VA-0008

Capacity512MB, 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GBInterfaceHigh speed USB 2.0 Certified. ROHS & CE Certified from ISO 9001 SuppliersAverage SpeedsWriting: 3-8 MB/Sec Reading: 8-15MB/SecMaterialABS, MetalColorAll ColorsCapabtibilityPC/MAC compatibleOperation SystemWindows Vista/XP/2000/ME/98/95 and Mac OS 10 or aboveDriverRequired only for Windows98/95Powe..

Showing 1 to 13 of 13 (1 Pages)